GIG Cymru Porth Datblygwyr

Mae GIG Cymru yn agor ei bensaernïaeth.  

Archwiliwch ein rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau i ddarganfod beth sydd ar gael i helpu i integreiddio'ch apiau â'n gwasanaethau digidol

Mae Porth Datblygwyr GIG Cymru yn BETA. Rydym yn croesawu adborth, felly defnyddiwch y teclyn neu cysylltwch â ni i ddweud wrthym beth yw eich barn

Dechrau Arni

Dechrau Arni

Dysgwch sut i gael mynediad at ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau sandbox i gynorthwyo’ch gofynion integreiddio

Catalog API

Catalog API

Archwiliwch ein rhestr gynyddol o ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau sydd ar gael yn GIG Cymru.

Safonau

Safonau

Rhowch fynediad at safonau gwybodaeth ar gyfer GIG Cymru

Dechrau Arni

Cofrestrwch, yna tanysgrifiwch i’r cynnyrch sandbox i gael allwedd tanysgrifio a dechrau gwneud galwadau rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau
Bydd angen i chi basio allwedd tanysgrifio ym mhennyn pob cais.

Achosion o Ddefnydd

Gweler enghreifftiau achosion o ddefnydd ar gyfer rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau blwch tywod ar y porth. Ceisiwch ddeall yr achosion o ddefnydd ar gyfer gwahanol ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau a amlygir gan GIG Cymru.

Pensaernïaeth Agored

Rydym am wneud pensaernïaeth dechnegol GIG Cymru ar gael i sefydliadau iechyd a gofal eraill yng Nghymru, yn ogystal â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Data cyfeirio

Gallwch gael mynediad at weithrediadau sandbox o wahanol setiau data cyfeirio y mae GIG Cymru yn eu cynnal

Gofynion Cymraeg

Ceisiwch ddeall gofynion y Gymraeg wrth adeiladu rhyngwynebau ar gyfer cleifion, gofalwyr neu’r cyhoedd yn gyffredinol.

GIG Cymru | NHS Wales
© GIG Cymru 2020