GIG Cymru Porth Datblygwyr

Mae GIG Cymru yn agor ei bensaernïaeth.  

Archwiliwch ein rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau i ddarganfod beth sydd ar gael i helpu i integreiddio'ch apiau â'n gwasanaethau digidol

Mae Porth Datblygwyr GIG Cymru yn BETA. Rydym yn croesawu adborth, felly defnyddiwch y teclyn neu cysylltwch â ni i ddweud wrthym beth yw eich barn

Dechrau Arni

Dechrau Arni

Dysgwch sut i gael mynediad at ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau sandbox i gynorthwyo’ch gofynion integreiddio

Read More
Catalog API

Catalog API

Archwiliwch ein rhestr gynyddol o ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau sydd ar gael yn GIG Cymru.

Read more
Safonau

Safonau

Rhowch fynediad at safonau gwybodaeth ar gyfer GIG Cymru

Read More

Dechrau Arni

Cofrestrwch, yna tanysgrifiwch i’r cynnyrch sandbox i gael allwedd tanysgrifio a dechrau gwneud galwadau rhyngwyneb rhaglennu cymwysiadau
Bydd angen i chi basio allwedd tanysgrifio ym mhennyn pob cais.

Achosion o Ddefnydd

Gweler enghreifftiau achosion o ddefnydd ar gyfer rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau blwch tywod ar y porth. Ceisiwch ddeall yr achosion o ddefnydd ar gyfer gwahanol ryngwynebau rhaglennu cymwysiadau a amlygir gan GIG Cymru.

Pensaernïaeth Agored

Rydym am wneud pensaernïaeth dechnegol GIG Cymru ar gael i sefydliadau iechyd a gofal eraill yng Nghymru, yn ogystal â phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Data cyfeirio

Gallwch gael mynediad at weithrediadau sandbox o wahanol setiau data cyfeirio y mae GIG Cymru yn eu cynnal

Gofynion Cymraeg

Ceisiwch ddeall gofynion y Gymraeg wrth adeiladu rhyngwynebau ar gyfer cleifion, gofalwyr neu’r cyhoedd yn gyffredinol.

© GIG Cymru 2020