Hygyrchedd

Caiff hygyrchedd ar y wefan hon ei harwain gan safonau'r llywodraeth a Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe (WCAG). Caiff WCAG eu derbyn yn eang fel y safon genedlaethol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Er ein bod yn anelu at sicrhau bod y wefan yn hygyrch i bob defnyddiwr ac at gyflawni lefel gydymffurfio WCAG 'AA', rydym yn gweithio'n barhaus â rhanddeiliaid i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â lefel gydymffurfio 'A' fel isafswm.

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau hygyrchedd ar y safle hwn, neu os bydd gennych unrhyw sylwadau, cysylltwch â ni.

Adobe – Read Out Loud

Mae gan fersiynau diweddarach o Adobe Reader (Fersiwn 7 ac uwch) swyddogaeth "darllen yn uchel". Gellir darllen dogfennau PDF yn uchel mewn tri cham cyflym:

· Agorwch ddogfen PDF a chliciwch ar "View"

· Dewiswch "Read Out Loud"

· Cychwynnwch "Read Out Loud"

Mae llwybrau byr a ddefnyddir yn aml yn cynnwys y canlynol:

· Shift + Ctrl + Y: Cychwynnwch "Read Out Loud"

· Shift + Ctrl + V: Darllen y dudalen gyfredol

· Shift + Ctrl + B: Darllen hyd ddiwedd y ddogfen

· Shift + Ctrl + C: Oedi/Ailddechrau darllen

· Shift + Ctrl + E: Stopio

Addasu Maint y Testun

· Internet Explorer: Ewch i "View" ar y ddewislen \> Dewiswch faint testun / chwyddo

· Firefox: Ewch i "View" ar y ddewislen \> Dewiswch faint testun / chwyddo Fel arall, pwyswch y botwm "Ctrl" i lawr ar eich bysellfwrdd a phwyswch y botwm plws (+) i gynyddu maint y testun. I leihau maint y testun, pwyswch y botwm "Ctrl" i lawr a phwyswch y botwm minws (-).

· Noder y gallai'r gosodiadau uchod amrywio yn dibynnu ar fersiwn y porwr.

Lawrlwytho Ffeiliau

Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho'r darllenwyr/syllwyr canlynol i gael mynediad at fformatau dogfennau gwahanol ar y safle hwn. Gellir lawrlwytho'r rhain yn rhad ac am ddim o wefannau allanol perthnasol fel y nodir isod: